Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af 5 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og 1 udpeget medlemmer

Line Hoff Dannevang, formand (Forældrevalgt)
Ebru Okutan, næstformand (Forældrevalgt)
Hakan Bascoban Grøn, Kasser (Udpeget medlem Maj 2022)
Liv Bjerg Jensen, bestyrelsesmedlem (Forældrevalgt)
Charlotte Bonnevie Mwakitalu, Bestyrelsesmedlem (Forældrevalgt)
Louise Amby Johansen, Bestyrelsesmedlem (Forældrevalgt)
Leder: Lene André Hansen

Næste forældremøde med valg til bestyrelsen: Onsdag den 22.03.2023 kl.19.00-21.00

Personale i Alfely:

Lene, leder 37 timer heraf 8 administrative timer.

Maja, pædagog 35 timer.

Trine, pædagog 32 timer. 37 timer pr.01.03.2023 

Anna, pædagogmedhjælper 24 timer.

Lucas, tilkaldevikar

Støtteforeningens formål er, at yde støtte til børnehaven og skabe ekstra muligheder for børn og personale. Der kan ydes støtte til indkøb af anskaffelser, herunder materialer og udstyr, samt udflugter, kurser og andre aktiviteter.

Støtteforeningen står for planlægning af arbejdsdage og årets Høst Bazar i samarbejde med leder og personale.

Næste generalforsamling: Onsdag den 22.03.2023 kl.18.30-19.00.

Se støtteforeningens vedtægter her: Vedtægter for Støtteforeningen for Skovbørnehaven Alfely

Der er to arbejdsdage om året for forældre, børn og personale.

En søndag i foråret og i efteråret.

I virksomhedsplanen kan du læse om afsættet for at drive og udvikle Alfely. Læs Alfelys virksomhedsplan her: Virksomhedsplan

Alfelys værdigrundlag bygger på, at et hvert menneske er en unik person med forskellige potentialer for at udvikle sig. Når vi ser det nyfødte barn, møder vi en personlighed, men det er ikke nogen isoleret personlighed. Vi udvikler os ikke alene. Meget af det der præger barnets udvikling har med vores fællesskaber, de sociale fællesskaber, omgivelserne og skæbnen at gøre. Lige fra begyndelsen vokser barnets personlighed op i en konstellation af andre personligheder og forskellige forhold. Et hvert menneske har evne til at udvikle sig i kraft af det der er omkring dem: Tilknytningen, sociale fællesskaber og omgivelserne.

I vores helhedspædagogik handler det både om: Hvordan vi møder børnene og om relationen mellem mennesket og verden. Hvordan præger verden os og hvordan sætter vi spor og præger den!

Læs mer om Alfelys værdigrundlag her: Værdigrundlag

Vi har et tæt forhold til forældrene i Alfely. Børnehaven kunne ikke eksistere uden alt det, forældrene har gjort og gør. Både bestyrelsen og forældre udenfor bestyrelsen, hjælper med diverse ting. På skift gør forældrene rent i weekenden. Der ud over er der arbejdsdage og forældrene hjælper også til med andre praktiske opgaver. 

Målet med forældresamarbejdet er at forældrene og børnene er trygge, samt oplever et tilhørsforhold til børnehaven.

Læs mere om årstidsfester her: aartidsfester

I den pædagogiske læreplan kan du læse om Alfelys arbejde med børns læring. Læreplanen kan læses her: Læreplan

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med indholdet i dagtilbud. Her kan du læse Alfelys seneste tilsynsrapport: Tilsynsrapport september 2021

ÅRSTIDSFESTER

Årstidsfesterne er et helt centralt element i vores pædagogik og årshjul. Hver årstid har sin helt særlige stemning. Ved at fejre dem, forbinder vi os til den skiftende stemning, der præger årets gang.

Læs om alle årstidsfesterne her

LÆS OM . ALFELY

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af 5 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og 1 udpeget medlemmer

Line Hoff Dannevang, formand (Forældrevalgt)
Ebru Okutan, næstformand (Forældrevalgt)
Hakan Bascoban Grøn, Kasser (Udpeget medlem Maj 2022)
Liv Bjerg Jensen, bestyrelsesmedlem (Forældrevalgt)
Charlotte Bonnevie Mwakitalu, Bestyrelsesmedlem (Forældrevalgt)
Louise Amby Johansen, Bestyrelsesmedlem (Forældrevalgt)
Leder: Lene André Hansen

Næste forældremøde med valg til bestyrelsen: Onsdag den 22.03.2023 kl.19.00-21.00

Personale i Alfely:

Lene, leder 37 timer heraf 8 administrative timer.

Maja, pædagog 35 timer.

Trine, pædagog 32 timer. 37 timer pr.01.03.2023 

Anna, pædagogmedhjælper 24 timer.

Lucas, tilkaldevikar

Støtteforeningens formål er, at yde støtte til børnehaven og skabe ekstra muligheder for børn og personale. Der kan ydes støtte til indkøb af anskaffelser, herunder materialer og udstyr, samt udflugter, kurser og andre aktiviteter.

Støtteforeningen står for planlægning af arbejdsdage og årets Høst Bazar i samarbejde med leder og personale.

Næste generalforsamling: Onsdag den 22.03.2023 kl.18.30-19.00.

Se støtteforeningens vedtægter her: Vedtægter for Støtteforeningen for Skovbørnehaven Alfely

Der er to arbejdsdage om året for forældre, børn og personale.

En søndag i foråret og i efteråret.

I virksomhedsplanen kan du læse om afsættet for at drive og udvikle Alfely. Læs Alfelys virksomhedsplan her: Virksomhedsplan

Alfelys værdigrundlag bygger på, at et hvert menneske er en unik person med forskellige potentialer for at udvikle sig. Når vi ser det nyfødte barn, møder vi en personlighed, men det er ikke nogen isoleret personlighed. Vi udvikler os ikke alene. Meget af det der præger barnets udvikling har med vores fællesskaber, de sociale fællesskaber, omgivelserne og skæbnen at gøre. Lige fra begyndelsen vokser barnets personlighed op i en konstellation af andre personligheder og forskellige forhold. Et hvert menneske har evne til at udvikle sig i kraft af det der er omkring dem: Tilknytningen, sociale fællesskaber og omgivelserne.

I vores helhedspædagogik handler det både om: Hvordan vi møder børnene og om relationen mellem mennesket og verden. Hvordan præger verden os og hvordan sætter vi spor og præger den!

Læs mer om Alfelys værdigrundlag her: Værdigrundlag

Vi har et tæt forhold til forældrene i Alfely. Børnehaven kunne ikke eksistere uden alt det, forældrene har gjort og gør. Både bestyrelsen og forældre udenfor bestyrelsen, hjælper med diverse ting. På skift gør forældrene rent i weekenden. Der ud over er der arbejdsdage og forældrene hjælper også til med andre praktiske opgaver. 

Målet med forældresamarbejdet er at forældrene og børnene er trygge, samt oplever et tilhørsforhold til børnehaven.

Læs mere om årstidsfester her: aartidsfester

I den pædagogiske læreplan kan du læse om Alfelys arbejde med børns læring. Læreplanen kan læses her: Læreplan

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med indholdet i dagtilbud. Her kan du læse Alfelys seneste tilsynsrapport: Tilsynsrapport september 2021

Scroll to Top