LÆS OM BØRNEHAVEN ALFELY

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af 5 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og 1 udpeget medlemmer

Line Hoff Dannevang, formand (Udpeget medlem 2023)
Ebru Okutan, næstformand (Forældrevalgt)
Hakan Bascoban Grøn, Kasserer (Forældrevalgt)
Liv Bjerg Jensen, bestyrelsesmedlem (Forældrevalgt)
Charlotte Bonnevie Mwakitalu, Bestyrelsesmedlem (Forældrevalgt)
Louise Amby Johansen, Bestyrelsesmedlem (Forældrevalgt)
Leder: Lene André Hansen

Personale i Alfely:

Lene, leder 37 timer heraf 8 administrative timer.

Maja, pædagog 35 timer.

Trine, pædagog 37 timer.

Anna, pædagogmedhjælper 24 timer.

Støtteforeningens formål er, at yde støtte til børnehaven og skabe ekstra muligheder for børn og personale. Der kan ydes støtte til indkøb af anskaffelser, herunder materialer og udstyr, samt udflugter, kurser og andre aktiviteter.

Støtteforeningen står for planlægning af arbejdsdage og årets Høst Bazar i samarbejde med leder og personale.

Næste generalforsamling: Torsdag den 21. marts 2024 kl.18.30-19.00.

Se støtteforeningens vedtægter her: Vedtægter for Støtteforeningen for Skovbørnehaven Alfely

Der er to arbejdsdage om året for forældre, børn og personale.

En søndag i foråret og i efteråret.

I virksomhedsplanen kan du læse om afsættet for at drive og udvikle Alfely. Læs Alfelys virksomhedsplan her: Virksomhedsplan

Alfelys værdigrundlag bygger på, at et hvert menneske er en unik person med forskellige potentialer for at udvikle sig. Når vi ser det nyfødte barn, møder vi en personlighed, men det er ikke nogen isoleret personlighed. Vi udvikler os ikke alene. Meget af det der præger barnets udvikling har med vores fællesskaber, de sociale fællesskaber, omgivelserne og skæbnen at gøre. Lige fra begyndelsen vokser barnets personlighed op i en konstellation af andre personligheder og forskellige forhold. Et hvert menneske har evne til at udvikle sig i kraft af det der er omkring dem: Tilknytningen, sociale fællesskaber og omgivelserne.

I vores helhedspædagogik handler det både om: Hvordan vi møder børnene og om relationen mellem mennesket og verden. Hvordan præger verden os og hvordan sætter vi spor og præger den!

Læs mer om Alfelys værdigrundlag her: Værdigrundlag

Vi har et tæt forhold til forældrene i Alfely. Børnehaven kunne ikke eksistere uden alt det, forældrene har gjort og gør. Både bestyrelsen og forældre udenfor bestyrelsen, hjælper med diverse ting. På skift gør forældrene rent i weekenden. Der ud over er der arbejdsdage og forældrene hjælper også til med andre praktiske opgaver.

Målet med forældresamarbejdet er at forældrene og børnene er trygge, samt oplever et tilhørsforhold til børnehaven. 

Omkring det enkelte barns trivsel og udvikling har vi løbende dialoger med forældrene. Blandt andet ved den daglige aflevering og afhentning til forældresamtaler og forældremøder.

Inden barnet starter i børnehaven holder vi introsamtale med forældrene. Efter ca.3 måneder holder vi indkøringssamtale. Derefter holdes forældresamtale hvert år eller ved behov. Vi holder 3 forældremøder om året. Hvor det ene er introforældremøde for de nye forældre i børnehaven. Her fortæller vi om vores pædagogik og praktiske hverdag. De to andre forældremøder er for alle, hvor der er relevante oplæg med efterfølgende debat.

Forældrene får hver uge, på mail, briefing om ugen der gik, samt ugeplan for den kommende uge.

Hver måned er der nyhedsbreve om årstidsfester, børnegruppen og om hvad vi er optaget af.

Årstidsfester har en helt central plads i vores pædagogik og hverdag. Som perler på en snor er de fordelt over hele året. Vi forbinder vores fester med årstidernes skiften, med hver deres særlige oplevelse og unikke stemning. Vi forbereder og fejre festerne med rod i gamle traditioner og hvad der sker i naturen omkring os. Forberedelserne er bygget op omkring eventyr, sange, sanglege, rim og remser, naturen og elementærvæsner. Der er mange praktiske sysler og kreative aktiviteter op til hver årstidsfest, som giver inspiration til leg og arbejde. Til hver fest pyntes hus og have op, det understreger hvert enkelt fest særlige kendetegn og stemning. Alle festerne styrker barnets fysiske, åndelige og sjælelige udvikling. Vores årstidsbord (som er det første man møder, når man træder ind i huset) forvandler sig løbende med små landskaber med skiftende stemninger som afspejler, hvad der sker i naturen og årstidens traditioner. På årstidsbordet er der ting hentet hjem fra naturen fra vores mange skovture: blomster, grene, kogler, kastanjer, bog, agern med mere. Læs mere om alle årstidsfesterne: Her

I den pædagogiske læreplan kan du læse om Alfelys arbejde med børns læring. Læreplanen kan læses her: Evaluering af læreplaner Læreplaner, Alfely 2020 Dok1

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med indholdet i dagtilbud. Her kan du læse Alfelys seneste tilsynsrapport: Tilsynsrapport Alfely 2024

ÅRSTIDSFESTER


Årstidsfester har en helt central plads i vores pædagogik og hverdag. Som perler på en snor er de fordelt over hele året. Vi forbinder vores fester med årstidernes skiften, med hver deres særlige oplevelse og unikke stemning. Vi forbereder og fejre festerne med rod i gamle traditioner og hvad der sker i naturen omkring os. Forberedelserne er bygget op omkring eventyr, sange, sanglege, rim og remser, naturen og elementærvæsner. Der er mange praktiske sysler og kreative aktiviteter op til hver årstidsfest, som giver inspiration til leg og arbejde. Til hver fest pyntes hus og have op, det understreger hvert enkelt fest særlige kendetegn og stemning. Alle festerne styrker barnets fysiske, åndelige og sjælelige udvikling. Vores årstidsbord (som er det første man møder, når man træder ind i huset) forvandler sig løbende med små landskaber med skiftende stemninger som afspejler, hvad der sker i naturen og årstidens traditioner. På årstidsbordet er der ting hentet hjem fra naturen fra vores mange skovture: blomster, grene, kogler, kastanjer, bog, agern med mere. Læs mere om alle årstidsfesterne her

LÆS OM SKOVBØRNEHAVEN SKOVBØRNEHAVEN ALFELY

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af 5 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og 1 udpeget medlemmer

Line Hoff Dannevang, formand (Udpeget medlem 2023)
Ebru Okutan, næstformand (Forældrevalgt)
Hakan Bascoban Grøn, Kasser (Forældrevalgt)
Liv Bjerg Jensen, bestyrelsesmedlem (Forældrevalgt)
Charlotte Bonnevie Mwakitalu, Bestyrelsesmedlem (Forældrevalgt)
Louise Amby Johansen, Bestyrelsesmedlem (Forældrevalgt)
Leder: Lene André Hansen

Personale i Alfely:

Lene, leder 37 timer heraf 8 administrative timer.

Maja, pædagog 35 timer.

Trine, pædagog 37 timer. 

Anna, pædagogmedhjælper 24 timer.

Støtteforeningens formål er, at yde støtte til børnehaven og skabe ekstra muligheder for børn og personale. Der kan ydes støtte til indkøb af anskaffelser, herunder materialer og udstyr, samt udflugter, kurser og andre aktiviteter.

Støtteforeningen står for planlægning af arbejdsdage og årets Høst Bazar i samarbejde med leder og personale.

Næste generalforsamling: Onsdag den 22.03.2023 kl.18.30-19.00.

Se støtteforeningens vedtægter her: Vedtægter for Støtteforeningen for Skovbørnehaven Alfely

Der er to arbejdsdage om året for forældre, børn og personale.

En søndag i foråret og i efteråret.

I virksomhedsplanen kan du læse om afsættet for at drive og udvikle Alfely. Læs Alfelys virksomhedsplan her: Virksomhedsplan

Alfelys værdigrundlag bygger på, at et hvert menneske er en unik person med forskellige potentialer for at udvikle sig. Når vi ser det nyfødte barn, møder vi en personlighed, men det er ikke nogen isoleret personlighed. Vi udvikler os ikke alene. Meget af det der præger barnets udvikling har med vores fællesskaber, de sociale fællesskaber, omgivelserne og skæbnen at gøre. Lige fra begyndelsen vokser barnets personlighed op i en konstellation af andre personligheder og forskellige forhold. Et hvert menneske har evne til at udvikle sig i kraft af det der er omkring dem: Tilknytningen, sociale fællesskaber og omgivelserne.

I vores helhedspædagogik handler det både om: Hvordan vi møder børnene og om relationen mellem mennesket og verden. Hvordan præger verden os og hvordan sætter vi spor og præger den!

Læs mer om Alfelys værdigrundlag her: Værdigrundlag

Vi har et tæt forhold til forældrene i Alfely. Børnehaven kunne ikke eksistere uden alt det, forældrene har gjort og gør. Både bestyrelsen og forældre udenfor bestyrelsen, hjælper med diverse ting. På skift gør forældrene rent i weekenden. Der ud over er der arbejdsdage og forældrene hjælper også til med andre praktiske opgaver. 

Målet med forældresamarbejdet er at forældrene og børnene er trygge, samt oplever et tilhørsforhold til børnehaven.

Læs mere om årstidsfester her: aartidsfester

I den pædagogiske læreplan kan du læse om Alfelys arbejde med børns læring. Læreplanen kan læses her: Læreplan

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med indholdet i dagtilbud. Her kan du læse Alfelys seneste tilsynsrapport: Tilsynsrapport Alfely 2024

Scroll to Top