Her på siden kan vores virksomhedsplan downloades til læsning/udskrift

Hvert andet år sender vi en virksomhedsplan til Albertslund Kommune, der indeholder praksis og læringsdokument med evaluering af det seneste års pædagogiske arbejde. Vi samarbejder med Albertslund Kommunes sprogpædagoger. Hvis vi har børn med særlige behov, kontaktes PPR, og der indledes et samarbejde omkring opfølgende handleplaner for barnet.

Har du spørgsmål til årsplanen er du meget velkommen til at kontakte institutionens leder, enten via telefon, E-mail eller vores kontaktformular.

Formål og baggrund for årsplanen

Siden 1996 har alle dagtilbud i Albertslunds Kommune én gang årligt skulle udarbejde en årsplan. Siden 1996 er udarbejdelsen af årsplaner blevet en fast bestanddel af det ledelsesmæssige og pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud.

Vedtagelserne af “Pædagogisk Perspektivplan” og “Lov om pædagogiske læreplaner” sætter nogle nye rammer for det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Derfor er der brug for at præcisere, hvilken betydning de ændrede rammer har for det pædagogiske arbejde i Albertslund.