Bestemmelse om optagelse i børnehaven Alfely foretages af lederen af den private børnehave Alfely.

Man får et nummer på ventelisten, når institutionens leder modtager optagelsespapirer/indmeldelsesformularen via hjemmesiden samt information om at der er betalt det årlige beløb til børnehavens støtteforening. Børnene optages i den rækkefølge, de er skrevet op på venteliste og en af forældrene er meldt ind i støtteforeningen.

Alle uanset race, køn, religion og etnicitet kan optages på lige vilkår i børnehaven. Søskende har fortrinsret.

Børnene kan starte i børnehaven når de er 2½ år og de kan gå i børnehaven indtil skolestart.

Læs §8 ‘Optagelseskriterier af børn i vores vedtægter for yderligere information.