Værdigrundlag:

Alfelys værdigrundlag bygger på hensynet til individet, fællesskabet og naturen. I dagligdagen arbejder vi ud fra 3 simple sætninger.

  • Pas godt på hinanden.
  • Pas godt på tingene.
  • Pas godt på naturen.

Pas godt på hinanden:

Vi passer på hinanden og tager hensyn. Vi lærer at
sige til og fra, vi trøster hvis nogen græder, vi hjælper
og henter hjælp når andre har brug for det. Vi taler om venskaber og hvad det vil sige at være en god ven. Hvad man kan gøre hvis man bliver drillet, eller ser andre blive drillet.

Pas godt på tingene:

At passe på tingene, på legetøjet osv. er en del af vores hverdag, vi rydder op efter os selv, vi lægger tingene på plads, vi ved hvad der kan tåle at leges med ude og hvad der kun leges med indenfor.

Pas godt på naturen:

At passe på naturen, viden om vandet, naturen og dyrene der bor i naturen, hvorfor man skal spare på vandet, hvad der kan blive til jord og hvad der ikke kan.

Hvis vi finder skrald på vores skovture samler vi det op og putter det i skraldespanden. Vi husker at spare på strømmen, og slukker lyset når vi forlader et rum.

Alfely er en miljøbevidst børnehave. Vi køber økologisk, går ind for genbrug og har miljøvenlige rengøringsartikler. Vi vil gerne blive endnu mere miljøbevidste og den forbindelse ønsker vi blandt andet at bygge en kompostbeholder, så vi kan sortere vores affald korrekt.

Vi går i skoven flere gange om ugen og er ude så meget som overhovedet muligt
Børnene efterligner alt, hvad vi som voksne gør, det er en af små børns indlærings metoder. Derfor tilrettelægger vi hverdagen, så børnene har mange ting at efterligne, og vi forsøger, at være gode rollemodeller for barnet at efterligne
At dagen, ugen og året er bygget op rytmisk. Alle mennesker er rytmiske individer og dette er endnu mere udpræget hos børn end hos voksne.

I Alfely følger dagen og ugen en genkendelig rytme. Der er en dynamisk vekslen mellem indadvendte og udadvendte aktiviteter, stunder med bevægelse og andre med ro. Når vi f.eks. fortæller eventyr er der helt stille, alle lytter og er med. I børnenes indre er der til gengæld stor aktivitet. Omvendt er det med sanglegen, hvor der rent fysisk i det ydre forekommer mange bevægelser, mens der i det indre hersker koncentreret ro.

På samme måde er det med årstidernes rytme. I gamle dage var alle aktiviteter afhængige af naturens gang. Der blev fejret mange fester for enten at takke for regnen og det nye spirende liv på marken eller for afgrøderne, når høsten kom. Ligeledes fulgte året de kristne højtider, med jul, pinse, påske og Sankt Hans.

I Alfely er Årtidsfesterne skellettet i vores pædagogik. Al ting drejer omkring festerne. Når den ene slutter, begynder vi straks at forberede den næste.

Vores sanglege, Eventyr og aktiviteter er formet efter de enkelte årtidsfester.
Børnene er med i alle forberedelserne. Og de lærer mange forskellige sange og eventyr.
De er med til at gøre noget, der fører hen imod et mål, og de ser at det vi gør er menningsfyldt

Det er med til at styrke børns motorik og velbefindende. Det styrker deres indlærings og koncentrationsevne, og forebygger livstilssygdomme og overvægt i en tidlig alder
Og lege selvstændige rollelege
Frisk luft, skoven og haven, børnene er fyldt af sanse-oplevelser hver dag
Da vi har madpakker opfordrer vi forældrene til, at børnene medbringer sunde fødevarer i madpakken
Vi har en mobbe-politik, det skal være rart at gå i den her børnehave, og vi gør meget for at leve op til dette
Vi arbejder meget med kreative projekter, både i forhold til vores årstidsfester og imellem disse. Dette giver børnene en større selvtillid, fordi de ser, at de kan, og det styrker også deres sans for skønhed. Det lærer dem samtidig mange andre færdigheder, som at tegne, male og udtrykke sig formmæssigt
At forældrene er med til at vedligeholde og forskønne børnehaven. Det giver en større medejer fornemmelse hos børnene, ”min far har lagt de fliser og min mor har luget alle mælkebøtterne i børnehaven.”