Vi opholder os udendørs det meste af dagen og går ofte tur i skoven. Vores have ligger med låge lige ud til Vestskoven.

Børnene får mulighed for at udforske og opleve naturens mangfoldighed og årstidernes skiften, de har mulighed for at opleve planter og naturmaterialer samt elementerne. De erfarer naturen med alle deres sanser og oplever den som rum for leg og fantasi.

Vi vil lære børnene at begå sig i naturen, at respektere skoven, at værne om skoven og vise forståelse for dyr og planter.

Sommerdagsrytme:

Kl. 7.15-8.45: Børnehaven åbner og børnene modtages i haven. Der tilbydes brød og frugt.

Kl.8.45-9.00: Gør klar til morgensamling

Kl.:9.00-9.20: Morgensamling indenfor med dagens morgensang, eventyr, rim og remser.

Kl.:9.30: Dagens aktiviteter/tur starter.

Kl.11.30: Frokost, børnene hjælper på skift til med borddækningen. To børn er frokostalfer en uge af gangen.

Kl.12.00-12.30: Oprydning efter frokost og sovebørn bliver puttet.

Kl.12.30-14.00: Fri leg/ havearbejde og andre gøremål sammen med børnene.

Ca.kl.14.00: Frugt.

Kl.15-17: Fri leg og praktiske gøremål.

I vil blive informeret, når vi går til vinterrytme ca. midt i oktober.

 

IMG_0460