Forældresamarbejde

Vi har et tæt forhold til forældrene. Børnehaven kunne ikke eksistere uden alt det, forældrene har gjort og gør. Der er en bestyrelse og forældre udenfor bestyrelsen, der hjælper med alt muligt. Forældrene gør rent på skift ca. 2-3 gange om året. Der er arbejdsdage, og forældrene har herudover kommet og lavet mange praktiske ting i børnehaven på andre tidspunkter, de har sat nye brædder på vores borde og bænke, sat en gynge op og plantet buske. Forældrene har altid trådt til i svære situationer og hjulpet i børnehaven.

IMG_7544

Mål med forældresamarbejdet:

At forældrene og børnene er trygge, samt oplever et tilhørsforhold til børnehaven.