I henhold til vedtægterne §9 stk. 3a skal udmeldese ske til lederen på udmeldelsesblanketten, med mindst 2 måneders skriftlig varsel, med ophør medio (d.14) eller ultimo i en måned.