I børnehaven Alfely er efterligning og rytme centralt. Med en genkendelig hverdag i tæt kontakt med naturen og årstidernes skiften, veksler dagens forløb mellem ydre og indre aktivitet – mellem bevægelse og ro. Årets rytme bliver markeret i de daglige sanglege, eventyr og aktiviteter samt i vores mange årstidsfester f.eks. høstfest, lanternefest og majfest.

Da barnet lærer ved efterligning og lever i nuet gennem handling, er der voksne beskæftiget med praktiske opgaver og aktiviteter, der er mulige at gennemskue, efterligne og deltage i. De voksne er meget opmærksomme på at være gode rollemodeller og forbilleder for børnene. Førskolebarnet har brug for at mærke og sanse verden. Det har stor betydning for den senere intellektuelle indlæring. I børnehaven tilstræber vi derfor i løbet af dagen, at skabe så mange muligheder for sanseoplevelser som muligt. At gribe verden gennem glæde, begejstring og leg er vejen frem – også til skolemodenhed.

Da børnene før skolealderen lever i nuet og for det meste handler før det føler og tænker, er vi opmærksomme på, at børnene ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger.

Barnet må gribe verden før det kan begribe verden.

Pædagogisk tilsyn 2017