Støtteforeningen for Skovbørnehaven Alfely i Albertslund er en formelt oprettet forening der blev oprettet på den stiftende generalforsamling den 29. november 2010.

De fleste medlemmer af støtteforeningen er familier, der har eller har haft børn i Alfely Skovbørnehave. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til børnehaven og skabe ekstra muligheder for børn og personale ved at skaffe penge til aktiviteter og nyanskaffelser.

Ønsker en familie, at deres barn skal gå i Alfely Skovbørnehave, melder man sig ind i Støtteforeningen, hvorpå barnet optages på en venteliste.

Kontingent i 2015 udgør 200 kr. årligt (opkræves 1. maj). Indmeldelse i støtteforeningen foregår ved at indbetale 200 kr. på foreningens konto.

Ved et barns indmeldelse i børnehaven eller optagelse på venteliste, skal mindst en af forældrene være medlem af støtteforeningen.

Udover det årlige bidrag, modtager støtteforeningen gerne gaver, som kan indbetales direkte på støtteforeningens konto. Disse gaver kommer børnehaven til gode i form af forbedringer, renovering af de fysiske rammer, herunder materialer og udstyr, samt til udflugter, kurser og andre aktiviteter.

Støtteforeningen har selvstændigt regnskab.