Forældresamarbejde

Arbejdslordag01

Vi har et tæt forhold til forældrene. Børnehaven kunne ikke eksistere uden alt det, forældrene har gjort og gør. Der er en forældrebestyrelse og forældre udenfor bestyrelsen, der hjælper med alt muligt. Forældrene gør rent på skift ca. 2-3 gange om året. Der er arbejdsdage, og forældrene har herudover kommet og lavet mange praktiske ting i børnehaven på andre tidspunkter, de har sat nye brædder på vores borde og bænke, sat en gynge op og plantet buske. Forældrene har altid trådt til i svære situationer og hjulpet i børnehaven.

Mål for arbejdet med forældresamarbejdet

At forældrene er trygge og børnene er trygge. At forældre og børn oplever et tilhørsforhold til børnehaven.